top of page

איריס מספרת

סדרת הסרטונים המושקעת "איריס מספרת" מהווה עירור המוקרן בתחילת השיעור – יצירת פער בין ידע קודם לידע חדש כמזנק לחקר ולמידה.

 

התלמידים מקשיבים / צופים בהנאה, מפתחים הזדהות עם הגיבורים, בעוד המדריכים מעודדים את התלמידים לאתר, לגלות את חוקי הטבע/ תופעות מדעיות המסתתרים בסיפור.

bottom of page