אגדע

חשיבות התכנית עבור התלמידים

אנו, כמבוגרים,נוטים להתייחס אל נושאים מוכרים וידועים כאל מובנים מאליהם. בחירת הנושאים בתכנית אגדע היא מעולם הילדים, בהלימה לתכנית הלימודים במדעים,ובמהלכה, כל המוכר והידוע, נבחן במבט ייחודי. במקום לקבל את השגרה כמובנת מאליה, התלמידים מתבוננים בה , מגלים תופעות, שואלים שאלות, ומבינים חוקים מדעיים ותהליכים טבעיים. כל אלו,על פי עקרונות של פדגוגיה חדשנית, תורמים לפיתוח מיומנויות הנדרשות לפעילויות של ניסוי או סדנה במעבדה ובחצר, כגון עריכת תצפיות, מעקב וניסויים, ביצוע מדידות, שימוש במכשירים ובמגדירים, בניית דגמים ומוצרים פשוטים  (מתוך רשימת המטרות הכלליות של תכני הלימודים במדעים, משרד החינוך, 2016 ).

צרו קשר

אגדע ©2017 

אלין - 053-8255257  אילן - 053-8255255

מאיה 053-8008007