top of page

ילדים נוטים להתייחס לסביבתם כמובנת מאליה. תפקידנו לעורר אותם לחקור וללמוד.
הנושאים בתכנית אגדע לקוחים מעולם המוכר לילדים ומוארים באור שונה. במקום לקבל את השגרה כפשוטה, התלמידים מתבוננים בה, מגלים תופעות, שואלים שאלות ומגיעים להבנה תוך התנסות.
כל שיעור הוא "למידה בתוך סיפור". תחילתו בסיפור מרתק ובעקבותיו הילדים פועלים מתוך הנעה ועניין אישי, כחוקרים צעירים. 

העשרה במדעים לתלמידי הגן ובית ספר יסודי

תכנית מדעים לצעירים המעודדת תלמידים לבחון תופעות טבע בסביבתם הקרובה תוך התנסות בחקר, הסקת מסקנות ופיתוח חשיבה מדעית. 

המפגשים מבוססית על מודל הקוביה : עירור, פיגום, תמיכה ורפלקציה ללמידה משמעותית וסוחפת.

התכנית ​ חוויתית ומרחיבת אופקים. היא משלבת את סיפור חייהם של ממציאים ומגלים כמו האחים רייט ותעופה, ​תומס אדיסון והחשמל וכן אגדות שבין שורותיהן מסתתרות תופעות מדעיות.

bottom of page